Sale!

kr1,900.00 kr1,700.00

Köp online Concerta 54mg i Sverige | Concerta till salu i Sverige | konserter

Köp online konsert i Sverige | Konserter till salu i Sverige | konserter

CONCERTA® ska inte tas av patienter som har:

allergier mot metylfenidat eller andra ingredienser i CONCERTA®
signifikant ångest, spänning eller agitation
glaukom
tics, Tourettes syndrom eller familjehistoria för Tourettes syndrom
aktuell eller tidigare användning av monoaminoxidashämmare (MAOI)
matstrupe, mag- eller tarmförträngning
Barn under 6 år ska inte ta CONCERTA®.

Tala om för din vårdgivare om du eller ditt barn har haft:

några hjärtproblem, hjärtsvikt, högt blodtryck eller en familjehistoria av dessa problem
har haft depression, onormala tankar eller syn, bipolär sjukdom eller anfall
domningar, smärta, färgförändringar eller känslighet för temperatur i fingrar eller tår
Kontakta din vårdgivare omedelbart om du eller ditt barn:

utvecklar onormalt tänkande eller hallucinationer, onormalt eller extremt humör och / eller överdriven aktivitet
vars aggressiva beteende eller fientlighet utvecklas eller förvärras under användning av CONCERTA®
Smärtsamma och långvariga erektioner (priapism) har uppstått med metylfenidat. Om du eller ditt barn utvecklar priapism, sök genast läkare. På grund av risken för permanent skada bör priapism utvärderas av en läkare omedelbart.

Ditt barns vårdpersonal bör ofta kontrollera höjd och vikt och kan avbryta CONCERTA®-behandling om ditt barn inte växer eller växer som förväntat.

Stimulanter kan påverka patientens förmåga att använda potentiellt farliga maskiner eller fordon. Försiktighet ska användas i enlighet med detta, tills du är ganska säker på att CONCERTA® inte påverkar din förmåga att delta i sådan verksamhet negativt.

De vanligaste biverkningarna i dubbelblinda kliniska studier (> 5%) rapporterades:

hos barn och ungdomar var övre buksmärtor
Hos vuxna patienter, minskad aptit, huvudvärk, muntorrhet, illamående, sömnstörning, ångest, yrsel, viktminskning, irritabilitet och ökad svettning
CONCERTA® är ett registrerat varumärke som tillhör ALZA Corporation.

Category:
Rate this post

Köp online Concerta 54mg i Sverige | Concerta till salu i Sverige | konserter

Köp online konsert i Sverige | Konserter till salu i Sverige | konserter

CONCERTA® ska inte tas av patienter som har:

allergier mot metylfenidat eller andra ingredienser i CONCERTA®
signifikant ångest, spänning eller agitation
glaukom
tics, Tourettes syndrom eller familjehistoria för Tourettes syndrom
aktuell eller tidigare användning av monoaminoxidashämmare (MAOI)
matstrupe, mag- eller tarmförträngning
Barn under 6 år ska inte ta CONCERTA®.

Tala om för din vårdgivare om du eller ditt barn har haft:

några hjärtproblem, hjärtsvikt, högt blodtryck eller en familjehistoria av dessa problem
har haft depression, onormala tankar eller syn, bipolär sjukdom eller anfall
domningar, smärta, färgförändringar eller känslighet för temperatur i fingrar eller tår
Kontakta din vårdgivare omedelbart om du eller ditt barn:

utvecklar onormalt tänkande eller hallucinationer, onormalt eller extremt humör och / eller överdriven aktivitet
vars aggressiva beteende eller fientlighet utvecklas eller förvärras under användning av CONCERTA®
Smärtsamma och långvariga erektioner (priapism) har uppstått med metylfenidat. Om du eller ditt barn utvecklar priapism, sök genast läkare. På grund av risken för permanent skada bör priapism utvärderas av en läkare omedelbart.

Ditt barns vårdpersonal bör ofta kontrollera höjd och vikt och kan avbryta CONCERTA®-behandling om ditt barn inte växer eller växer som förväntat.

Stimulanter kan påverka patientens förmåga att använda potentiellt farliga maskiner eller fordon. Försiktighet ska användas i enlighet med detta, tills du är ganska säker på att CONCERTA® inte påverkar din förmåga att delta i sådan verksamhet negativt.

De vanligaste biverkningarna i dubbelblinda kliniska studier (> 5%) rapporterades:

hos barn och ungdomar var övre buksmärtor
Hos vuxna patienter, minskad aptit, huvudvärk, muntorrhet, illamående, sömnstörning, ångest, yrsel, viktminskning, irritabilitet och ökad svettning
CONCERTA® är ett registrerat varumärke som tillhör ALZA Corporation.

Sök

<Mer

Brand

Flos

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp online konsert i Sverige | Konserter till salu i Sverige | konserter”

Your email address will not be published. Required fields are marked *