Sale!

kr2,000.00 kr1,700.00

Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

. Kliniske opplysninger
4.1 Terapeutiske indikasjoner
For behandling av moderat til alvorlig smerte hos pasienter med kreft og postoperativ smerte. For behandling av alvorlig smerte som krever bruk av sterk opioid.
4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Category:
Rate this post

Köp OxyNorm online

Köp oxynorm online

1. Läkemedlets namn
OxyNorm 5, 10, 20 mg
2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje kapsel innehåller 4,5, 9 eller 18 mg oxikodon som 5, 10 eller 20 mg oxikodonhydroklorid.
För en fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1
3. Farmaceutisk form
Kapsel, hård.
OxyNorm kapslar 5 mg är orange / beige, tryckt ONR 5.
OxyNorm kapslar 10 mg är vita / beige, tryckta ONR10.
OxyNorm kapslar 20 mg är rosa / beige, tryckta ONR20.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige”

Your email address will not be published. Required fields are marked *